Nyheter & Information

Asfaltering: Skanska kommer under April-Maj månad att asfaltera genom hela området. Från parkeringen vid Ekbacken till utfarten vid C-området. Även alla parkeringsfickor på Solberg. Så ni som har bilar stående behöver flytta undan dem under denna period. 

Vatten Ekbacken & Eklunden: Vi hoppas på att vädret är med oss och smälter undan all tjäle. Rören till i Ekbacken och Eklunden ligger tyvärr inte tillräckligt djupt och är mycket är känsliga. Vi hoppas på tjällossning nu och att vi kan öppna till vecka 16.

Servicehus C : Öppnas vecka 15

Servicehus A : Öppnas vecka 17

Minigolfbanan kommer att renoveras 3-9 maj

Nya fina kvalitetsmadrasser med pocketfjädrar indelade i 5 komfortzoner som ger ett bra och komfortabelt stöd har köpts in till alla våningssängar i Eklunden och Ekbacken 2018

Ny Reception med butik och restaurang planeras. Vi hoppas på byggstart redan i höst och att kunna öppna till Påsk 2019