Seläter Camping och Hållbarhet

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Så definieras hållbarhet av Världskommissionen för miljö och utveckling 1987

Vår grundinställning är att alltid jobba mot det mer hållbara alternativet och minska verksamhetens negativa påverkan på miljö och människa när det är möjligt i all vår verksamhet. Här följer exempel på hur vi jobbar och tänker kring hållbarhet på Seläter Camping.

 

 

  • Under 2019 köptes sopsorteringskärl in och på flera ställen på campingen finns möjlighet att sortera plast, metall,glas och papp. För våra säsongsgäster har vi byggt en kompost där de kan kompostera avfall och gräs mm som återvinns till jord.

 

  • Vi har samarbete med Panta Mera där våra gäster kan panta och pengarna som panten genererar skänks till välgörenhet.

 

 

  • Vi har under våren 2020 installerat solpaneler på 2 av våra servicehus och de bidrar till att producera el som vi kan använda i vår verksamhet, tex att värma upp våra servicehus

 

  • Vid receptionen finns det 4st laddstationer för elbilar som blev klart i maj 2020.

 

 

  • På Seläter camping jobbar vi aktivt för att minska svinn och förädla råvaror istället för att kasta. Ett exempel kan vara att överblivet bröd från vårt bageri blir till krutonger eller skorpmjöl

 

  • För att minska vattenförbrukning tar vi betalt för varmvatten i våra duschar. Vi installerar också succesivt rörelsestyrda blandare i alla våra servicehus.
  • Vi har bytt ut våra pappersrullar på våra toaletter till Tork Smart One och tack vare det så minskar vi vår pappersförbrukning med upp till 40&%.

 

  • Vår camping är nästan 3,5km lång och då behövs det fordon för att ta sig runt på området. Vårt städteam använder elbilar och vi byter succesivt ut vår maskinpark mot eldrivna verktyg i den mån det går.

 

 

  • Vi installerar ledbelysning när vi byter ut armaturer, och använder oss av lågenergilampor på anläggningen. I flera utrymmen har vi sensorstyrd belysning för att undvika att lampor brinner i onödan när ingen är där.

 

  • Social hållbarhet: På Seläter Camping har vi schyssta arbetsvillkor, vår arbetsplats skall vara inkluderande och rättvis. Vi ser mångfald som en styrka och arbetar mot en jämställd arbetsplats.

 

 

Tillgänglighet

Vi har stugor som är utrustade med ramp och på våra servicehus finns det handikappanpassade wc och dusch.

Restaurangen: Vårt kaffe är fairtrade och ekologiskt från Arvid Nordqvist.

Vi har påbörjat en örtträdgård för att kunna odla våra egna kryddor och kommer successivt att utöka med grönsaker.